1.6.2012

Tuottajatiedote 2/2012

Sisältö:

  • SE‐laitteiden markkinoille saatetut ja kerätyt määrät nousivat vuonna 2011
  • Elker Oy ja tuottajayhteisöt muuttivat toukokuun alussa uuteen osoitteeseen
  • Kannettavien paristojen ja akkujen keräysaste oli 36 % vuonna 2011
  • Uuden jätelain mukanaan tuomat muutokset tuottajan näkökulmasta
  • SE‐laiteraportointi: yritys‐ ja kuluttajatuotteiden erottelu

Lue SELT ry:n, ICT‐tuottajaosuuskunnan ja FLIP ry:n sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajille sekä Recser Oy:n paristo‐ ja akkutuottajille tarkoitettu tiedote tästä.