Arvot ja visio

Toiminta-ajatus, arvot ja visio

  
Toiminta-ajatus

Recser Oy on jätelain tarkoittama paristojen ja akkujen tuottajayhteisö. Sen tehtävä on huolehtia sopimustuottajiensa puolesta paristojen ja akkujen kierrätyksestä ja kierrätyksen edistämisestä lain vaatimusten mukaisesti, turvallisesti, kustannustehokkaasti ja niin, että tuottajavastuun hoitaminen on sen kautta tuottajalle helppoa ja kierrätys kuluttajalle vaivatonta.

Arvot

• Vastuullisuus

  • Vastaamme tekemisistämme niin omistajille, tuottajille kuin muille sidosryhmillekin
  • Tuotamme kierrätyspalvelut turvallisesti, kustannustehokkaasti ja kuormittamalla mahdollisimman vähän ympäristöä
  • Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisen määräyksiä


• Tasapuolisuus

  • Kohtelemme tasapuolisesti kaikkia tuottajia
  • Huolehdimme siitä, että kustannukset jakautuvat tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti tuottajien kesken


• Asiantuntemus

  • Kehitymme jatkuvasti kierrätys- ja jätehuoltoalan ammattilaisina ja kehitämme keräysjärjestelmiä, kuljetuslogistiikkaa ja kierrätystä yhdessä kumppaneidemme kanssa
  • Hyödynnämme parasta taloudellisesti hyödynnettävissä olevaa teknologiaa, innovaatioita ja osaamista


• Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys

  • Tiedotamme ja viestimme kaikista asioista avoimesti ja selkeästi
  • Kierrätysmaksuhinnoittelumme on tuottajille läpinäkyvää
Visio

Recser Oy tuottaa kierrätyspalvelut ammattitaitoisesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti siten, että tuottajavastuuvelvoitteiden hoitaminen sen kautta on tuottajille aidosti paras valinta ajankäytön, kustannusten ja maineen kannalta.