Linkit

Linkit

Tuottajavastuun valvonnasta vastaavat

Pirkanmaan ELY-keskus (Valvoo tuottajavastuun toteutumista koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.)

Ålands landskapsregering (Valvoo tuottajavastuun toteutumista Ahvenanmaalla.)

Tukes - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Vastaa markkinoille saatettujen paristojen ja akkujen markkinavalvonnasta.)

Paristojen ja pienakkujen valmistajien ja maahantuojien edunvalvontaorganisaatioita

Eucobat (The European association of national collection schemes for batteries)

Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry:n paristojaosto

EPBA (European portable battery association)

Suomessa toimivien tuottajayhteisöjen yhteistyö

Tuottajayhteiso.fi (Katso video)

Paristojen ja akkujen käsittely

AkkuSer Oy

Tuottajavastuulainsäädäntö

Jätelaki 646/2011

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 520/2014

Paristodirektiivi 2006/66/EY

Paristodirektiivin muutos 2008/12/EY

Paristodirektiivin muutos 2013/56/EU

Komission asetus (EU) N:o 1103/2010 kannettavien ladattavien akkujen tehomerkinnöistä

Komission asetus (EU) N:o 493/2012 käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätysprosessien kierrätystehokkuuksien laskemista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta

Komission vastauksia kysymyksiin P&A-tuottajavastuusta

Tietoa paristojen ja muiden jätteiden kierrättämisestä

Teipattuna vaaraton -kampanjasivusto

Pieni mutta vaarallinen -kampanjasivusto

Sykli: Nettipohjainen koulutuspaketti vaarallisten jätteiden  tunnistamisesta ja käsittelystä

Valtakunnallinen keräyspistehaku: Kierratys.info

SER-kierrätys

Lyijyakkujen tuottajayhteisö Suomessa

Akkukierrätys Pb Oy

Sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöt Suomessa

ERP Finland ry

Flip ry

ICT -Tuottajaosuuskunta -TY

SELT ry

SER-tuottajayhteisö ry